Menu

1/11-2018

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 1. november 2018.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)- Niels
Holm(NH) - Bo Fosgaard (BF)- Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS)

Afbud: Daniel Ovdal (DO)
Uden afbud: Lufti Gurbuz(LG)

Valg af ordstyrer:
GT.

Godkendelse af referat fra sidste møde. 8.august 2018.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.
JK, oplyste at der er ansøgt om bevilling til klubhuset, så vi selv kan stå for salg af øl med mere ved kampe og diverse arrangementer. Der har i samarbejde med DBU været afholdt et arrangement for skolebørn på Elstedvej som drejede sig hoved-krop og sjæl, det var en stor succes så det var måske en ide at gentage det i 2019. Der har også været afholdt sjov lørdag i Rødovrehallen som var godt besøgt.
Der skal den 28. november afholdes møde i brugerbestyrelsen hvor fordelingen af tider på kunstgræs banen skal fordeles og som skal gælde fra 1. januar 2019 og vi har en stor forventning om flere tider til boldklubben da vi har fået mange flere hold.

Nyt fra Kasseren.
NH, det nye kontingent system fungere rigtig godt og restancerne er faldet. Der er endnu ikke sket en overdragelse af alle opgaverne fra det tidligere kasserer Arne Klint, men det vil snart ske.

Nyt fra Ungdomsformanden.
NH og JK, der er rigtig mange forældre der er blevet aktive i de yngste årgange og det tyder godt for fremtiden og det er gået rigtig godt for U10 drenge i de turneringer de har deltaget i. U12 drenge er der kommet rigtig mange nye spillere og det er rigtig godt, det er der også i U15 drenge hvor Bo Boye har fået
Frederik Møller som hjælper og det er alle glade for.

Nyt fra Seniorformanden.
DF, det går rigtig godt for 1. herresenior der nu har spillet 6 kampe uden nederlag, for 2. herresenior gik det godt i starten af sæsonen men nu skal de i den sidste kamp mindst have uafgjort for at blive i serie 3.
Det går ikke så godt på 3. herresenior så hvis der ikke kommer tilgang til dette hold kan det ikke tilmeldes til den nye sæson. DF har haft kontakt til de nye damehold der er kommet og her er der også kommet en træner til det ene hold.

Eventuelt.
JK, fremlage nogle punkter der blev drøftet og det blev besluttet at DF og NH vil stå for kampfordeling og banefordeling i den kommende vintersæson.
DF, kunne fortælle at han har deltaget i en stiftende generalforsamling i den nye støtteforening Græsrødderne, her var Monika Juric blevet formand og som kassere var Søren Koch Jørgensen blevet valgt, JK, vil afholde et møde med dem og så skal vi i bestyrelsen godkende deres vedtægter.
Der var en drøftelse om en udvidelse af bestyrelsen og det blev besluttet at til den næste generalforsamling vil der blive foreslået at udvide bestyrelsen med en Damesenior formand og den nuværende seniorformand vil blive ændret til en Herreseniorformand.
Der vil blive afholdt julestævne i Rødovre Stadionhal (træningshallen) den 2. december og den 9. december.

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk