Menu

20/12-2018

Boldklubben Rødovre. 20.december 2018.
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 19. december 2018.
Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) – David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)- Niels
Holm(NH) - Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS)-observant Henrik Petersen(HP)- Arne Klint(AK)
Afbud: Daniel Ovdal (DO) - Bo Fosgaard (BF)
Uden afbud: Lufti Gurbuz(LG)
Valg af ordstyrer:
GT.


Godkendelse af referat fra sidste møde. 1.november 2018.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.
JK, på mødet i brugerbestyrelsen blev der ikke ændret i tiderne på kunstgræsbanen, men den må nu benyttes til kl. 21.30. Renovationen af omklædningsrummene starter den 1. juni 2019.
Nyt fra Kasseren.
NH og AK, der er en stigning i kontingent indtægterne og det nye opkrævningssystem fungerer rigtig godt, der er stadig noget kontingent restance fra gamle medlemmer som skal afskrives.
AK orienterede om Rødovre ordningen og opfodrede til at den bliver brugt.
Det blev vedtaget at alle der spiller på oldboys og veteran hold fremover skal betale den fastsatte årskontingent på 1.800 kr. fra den 1. januar 2019.
NH, bestyrelsen har besluttet at der ikke længere må uploades, med Boldklubbens FB profil, på vores officielle facebookside, hvis der ikke fra NH eller JK er givet tilladelse til dette, der vil blive sendt en mail om denne beslutning til alle træner og ledere.
NH og AK mødes i januar måned og laver overdragelsen af kassererposten til NH hvis banken har godkendt det der er sendt frem til dem om medlemmerne af den nye bestyrelse.
Nyt fra Ungdomsformanden.
DF, kunne oplyse at der har været afholdt et møde hvor ungdomsformanden deltog sammen med næsten alle trænere og ledere i fra ungdomsholdene, det er planen at der skal afholdes månedlige møder hvor man drøfter hvor man aftaler hvilke arrangementer og stævner, med mere der skal arbejdes med. Der vil også blive arbejdet på at oprette et ungdomsudvalg.
Det var et rigtig godt julestævne hvor der deltog 42 ungdom spillere og alene fra U15 var der 12 spillere.
TJ, mener vi skal gøre mere for at holde på den ungdom vi har, så vi kan få nogle flere hold i de ældre årgange.
JK, har fået en henvendelse fra EDC ejendomsmægler i Rødovre, der gerne vil have delt nogle flyvers rundt 4 gange om året og det ville ungdommen kunne tjene nogle penge ved, HP har prøvet det i en klub han har været tilknyttet og det var rigtig godt.
Nyt fra Seniorformanden.
DF, der deltog kun 14 spillere til julestævnet, det bør ligge på en dag hvor der ikke er hold der spiller kamp og så skal det være samme dag, at senior og ungdom holder julestævne.
Der skal arbejdes på at der bliver afholdt en klubfest i juni måned 2019 og det skal være bestyrelsen der står for denne fest for alle medlemmer og forældre.
Eventuelt.
Det blev besluttet at NH opretter en mobilpay konto i Boldklubben Rødovres navn.
NH, at det kunne være en god ting hvis vi som bestyrelse kunne fortælle lidt om os selv på vores hjemmeside, så medlemmerne kunne se hvem vi er.
Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk