Menu

11/12-2019

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT) - Daniel Ovdal (DO)-  Bo Fosgaard (BF)- Kenneth Petersen(KP) Arne Klint observant (AK)- Marc Søegaard(MS)

 

Afbud: observant Jette Binder (JB- Tom B Jensen(TJ)

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde 6. novembern2019.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden med mere.

JK, der har været afholdt møde i brugerbestyrelsen og det blev oplyst at de nye omklædnings faciliteter på Elstedvej først forventes at stå klar til brug den 1. februar 2020.

 

Det blev oplyst at reglerne fra kommunen omkring lukketider for hal og kunststofbanen er at aktiviteterne skal være afsluttet senest kl. 22.00 og omklædningsrummene skal være forladt senest kl. 22.30

 

 GT, ønskede at vi fik styr på hvilke hold der skal tilmeldes til forårsturneringen, der blev lavet en gennemgang af de hold der er registret hos DBU/KBU og DF, vil inden fristen udløber afmelde/tilmelde de hold der skal med i forårsturneringen, tilmelding for ungdommen bliver først foretaget senere.

 

Der var en snak om boldklubbens Julestævne søndag den 15. december 2019 der starter kl. 9..0 med indskrivning af ungdommen, kl. 13.00 er der indskrivning for senior spillerne, det er uvist hvor mange der møder op, så næste år skal der være en tilmeldings frist.

 

DF, oplyste at der nu er kommet materiale til Fodbold skolen der af holdes af boldklubben i uge 32 det vil nu blive uddelt og der vil blive sat plakater op flere steder, der er allerede flere der hat tilmeldt sig fodbold skolen.

 

 

Konstituering.

Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde skal der nu laves en mere klar opgave fordeling for den nye bestyrelse, KP, foreslog at alle i bestyrelsen skrev ned hvilke opgaver den enkelte mente var vigtige opgave som bestyrelsen skulle udfører, da dette var gjort, fremlage hver enkelt hvad de syntes var vigtigt. KP, lavede en opsummering og vil lave en organisations plan som bestyrelsen skal tage stilling til på næste møde. 

 

     

 Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk