Menu

13/2-2019

Boldklubben Rødovre. 14. februar 2019.
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 13. februar 2019.

Tilstede: Jan Krügermeier (JK), David Frees (DF), Bo Fosgaard (BF), Lufti Gürbüz (LG), Mark Søegaard (MS), Daniel Ovdel (DO), Tom Bech (TB) Niels Kristian (NK)

Afbud: Gert Tillebæk (GT)

Observant: Jette Binder (JB), Kenneth Pedersen (KP), Arne Klint(AK)

Valg af ordstyrer:
- DO

Godkendelse af referat sidste møde 19.12.2018.
Godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra formanden (JK)
- Siden sidste møde har JK ikke deltaget i nogle møder på kommunen m.m.
- Inden næste bestyrelsesmøde er der fastlagt tre møder omkring fordeling af kunstgræs tider, bevilling til klubhuset og nedrivning af omklædningsrum
- Omklædningsrum på Elstedvej: Nedrivning af eksisterende omkl.rum påbegyneds primo Marts 2019.
 Pavilloner stillet til rådighed under ombygningen
- Vi er tilmeldt sjov lørdag og samarbejder, ved dette arrangement, med BK Vest.
JK deltager, men vi skal stille med fem mand så der efterlyses hænder til hjælp.
- DF forklarer hvad sjov lørdag indebærer og hvad vores målgruppe er
- JK informere om at indgår i et samarbejde i forbindelse med dette års SFO-turneringen

Nyt fra kasseren (NK)
- NK informere om at det elektroniske betalingsystem har hjulpet på kontingentindbetalingerne og dette har reduceret kraftig i hvor mange der er i restance. De hold der har medlemmer med restance har fået besked om dette og træneren er bedt om at informere det enkelte medlem.

Pt. er KUN 10 aktive spillere i restance . det er flot!!

- Åbingen af klubhuset går nogenlunde, folk skal vende sig til der er åbent
- BF spørger om de hold der fremgår på hjemmesiden også stemmer overens med de hold vi har, dette bekræfter NK og DF
- NK oplyser klubben har fået 90 nye medlemmer siden sommeren 2018
- NK fremsætter forslag om at der bliver indhentet børneatester til alle træner/leder/ bestyrelsesmedlemmer i klubben så alle kan have med børn afgøre
o Dette blev enstemmigt vedtaget
o NK sørger for at dette bliver indhentet på alle
- NK oplyser at vi er blevet meldt ind i DGI igen

Nyt fra ungdomsformand (LG)
- Vi har meldt os ud af Brøndby Masterclass og arbejder nu på at oprette et samarbejde med FC. Nordsjælland. LG, NK og JK har været til møde med FCN hvor du blev præsenteret for en standard samarbejdes aftale, denne blev afvist da man mener man kan opnå en bedre aftale.
o LG, NK, JK og Niko udarbejder et forslag til FCN om hvad vi mener er acceptabelt for et samarbejde. NK oplyser at intet bliver underskrevet uden samtykke fra bestyrelsen
- LG kender en der gerne vil sætte en ”pølsevogn” til rådighed ved arrangementer
- DO tager mail fra u12 træner op der blev tilsendt bestyrelsen i januar
o DF supplerer mailen og forklare om situationen på U12
o DO stiller forslag om at lukke u12 da der ikke er grundlag for et hold og rykke de yngste spiller ned på u10, de ældste spiller op på u15 og tilknytte Sebastian til U15 som assistent resten af hans kontrakt periode
 Dette blev enstemigt vedtaget
 LG snakker med Niko om han kan spille u12s kampe så holdet ikke skal trækkes og informere seb om han er assistent på u15 nu.
- MS forslår at vi afholder fodbold træninger for børnehaver og skoler i nærområdet i instituonen og der er taget kontakt til institiunerne om muligheden for dette.
- DO efterspørger hjælp til fastelavns arrangementet
o BF, JK og MS vil gerne hjælpe på dagen
o DO efterlyser også hjælp til at skaffe sponsor
o NK sender mail til alle medlemmer
- LG fremsætter forslag om at lukke de fb grupper så vi får mere eksponeringer på vores hoved fb side
o TB fortæller om hvad ulemperne kan være ved dette
o Der er ikke opbakning til dette forslag men der opfordres til at der skal laves kamp rapport til den officielle fb side fra alle træner efter hver kamp og sendes til NK der kan ligge en artikel op om kampene

Nyt fra seniorformanden (DF)
- Der er fremgang på 1. & 2. holdet!
o Der har været afholdt møde mellem trænerne på de to hold. Det er blevet aftalt hvordan man kan hjælpe hinanden så der kommer bedre sammenhold de to hold i mellem.
 Der er stillet forslag om mad arrangement den første torsdag i hver måned for de to hold. Første gang er første torsdag i marts
• Bestyrelsen giver tilsagn til at hjælpe økonomisk første gang så alle nye kan blive rystet bedre sammen.
o Rene Kiel er blevet behandler på 1. holdet
- Senior afdelingen har mulighed for at komme til fitness i islevbadet hver tirsdag (damer) og onsdag (herre)
- Hvad er målsætningen for 2. holdet
o Bestyrelsens holdning er at 2. holdet skal så vidt muligt følge førsteholdet hvis spillermaterialet er til dette. Spillermaterialet afgør hvor 2. holdet ligger.
- Der er blevet stemt om at ekskludere to medlemmer fra klubben i henhold til §11. Dette blev vedtaget.

Udvalg (NK)
- Sponsorudvalg og erhvervsgruppe
o Der er uddelt materiale til udvalget (KP, Jens Brøndberg, Jesper A.H., Martin Cramer Olsson, Niko)
- Bannereklamer kommunen tager 15% af indtægten
- NK efterlyser hjælp til at indkalde til møder og afvikling af dette fra bestyrelsen
o TB spørg hvad dette indebærer NK forklarer hvad det indebærer
o BF vil gerne hjælpe med det opsøgende arbejde for at skaffe sponsor
- LG tager kontakt til en mulig fremtidige sponsor om møde mellem LG, sponsor og et bestyrelsesmedlem.
- KP vil gerne være udvikler på materialet til sponsor gruppen
- JB efterlyser materialer til salg af bannereklamer, dette bliver fremsendt af NK.


Klubhus
- JB  hvad gør man når holdene individuelt gerne vil låne klubhuset på samme dag som klubhuset holder åben klubhuset er åben for alle og låner holdene klubhuset når der er åben skal de være obs. på der kan komme andre
- JB  forslag om køb af popcornsmaskine  indhenter tilbud
- JB forslag om køb af gas gril indhenter tilbud
- JB opsætning af lås på skab over vask
o DF kigger på det.
- NK opdaterer på hvor langt vi er med MobilePay
- JB efterspørg nøgler til kontor og skab over vask så hun kan hjælpe med at holde klubhuset åben
o DF arbejder på at skaffe flere nøgler
- NK forslår af der bliver lavet en ”vedtægt” om at alle hold skal ligge 4 timers frivilligt arbejde i kvartalet
o Tb mener ikke dette er løsningen men en kontingentstigning hvor du kan få rabat hvis du arbejder frivilligt i klubben.
o Det blev ikke endeligt besluttet hvordan vi fremover vil gøre dette.

Bane fordelingen
- TB forslår at al henvendelse om kampfordeling går gennem senior og ungdomsformand der tager kontakt til banefordeler.
o JK reminder banefordeler om at gøre det inden for tidsfristen for at minimere arbejdet
o BF og DF påtager sig rollen som bane/kampfordeler
o Er der ændringer til kamp skal man henvende sig til formanden for sin afdeling, der tjekker op på om det er muligt at spille på det pågældende tidspunkt. Er det tilfældet giver de besked til kamp/banefordeler der laver kamp flytningen.

Eventuelt
- JB efterlyser mere struktur på møderne sådanne af alle ved hvilke datoer møderne ligger.  NK forslår der er møde den første onsdag i ulige måneder.
- TB forslår ændringer til hvordan man kan afkorte møderne
o Man har løsninger med på problemstillinger sådanne at bestyrelsen kun skal tage stilling til hvilke af de fremlagte løsninger, man skal arbejde videre med
- JK WW er nedlagt i den gamle form og er oprettet i en ny form med en ny person i spidsen for dette
Referent Daniel Ovdal

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk