Menu

15/8-2019

Boldklubben Rødovre.    15.august 2019.

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 14. august 2019.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)- Niels Holm(NH)- Marc Søegaard(MS)- Daniel Ovdal (DO)- (Tom Jensen, kom efter Oldboys kamp (TJ)

 

Uden afbud: Lufti Gurbuz(LG)- Bo Fosgaard (BF)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden.

JK, der bliver stadig arbejdet på at vi kan få vores egen bevilling i klubhuset, der er aftalt et møde med kommunen efter sommerferien.

 

Nyt fra Kasseren.

NH, oplyste at der var en del medlemmer der er i kontingent restance, der vil i morgen blive sendt lister ud til trænere/ledere, der så må tage en snak med dem der i restance.

Årsregnskabet vil blive lavet i næste uge og vil blive forelagt for bestyrelsen på et møde inden generalforsamlingen.

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

JK, der er tilmeldt et U16 drenge til 11 mands turnering og der er fundet 2 der gerne vil stå for dette hold.

DO, hat fået en forespørgsel fra Kenneth Khå Petersen, der gerne vil vide hvad de enkelte medlemmer af bestyrelsen har af arbejdsopgaver, det vil blive drøftet når den nye bestyrelse træder sammen efter den ordinære generalforsamling.

 

Nyt fra Seniorformanden.

DF, 1 herresenior har næsten den samme trup til den kommende sæson, der er kommet flere spillere til og der er kun en der er stoppet på grund af for mange skader. Alle 1 herreseniors hjemmekampe vil blive spillet på Stadionbanen, hvilket forhåbentlig vil give noget mere ”liv” i klubhuset.

2 herresenior har fået Marc Søegaard som assistent træner, der er stadig plads til flere spillere i deres trup.

Damesenior, her kører det rigtig godt og der bliver forespurgt om de har en der gerne vil deltage i bestyrelsens arbejde.

Der efterlyses et nyt net til at kunne ”fiske” de bolde op der ryger i åen, JK, påtager sig denne opgave.

 

Generalforsamlingen.

GT, fremlage den dagsorden der skal bruges til indkaldelsen og det blev vedtaget at generalforsamlingen skal afholdes i klubhuset onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00.

Indkaldelsen skal være sat på hjemmesiden og opsat i klubhuset senest tirsdag den 27. august 2019.

Der blev snakket om hvem der genopstiller til de poster der på valg og der skulle undersøges om der var nogen fra damesenior der kunne have interesse i det arbejde der er i bestyrelsen.

Det blev også drøftet om der skulle ske en justering i kontingentet for de yngste spillere.

Det blev vedtaget at der skulle ske en forhøjelse fra 1000 kr. til 1200 kr. årligt for U4-U14.

 

Eventuelt.

JB, DO, vi skal alle blive bedre til og svare på de mails der bliver udsendt.

JK, aftalen med Sport Store er udløbet, JK undersøger om vi kan forlænge eller der skal findes en ny sponsor.

 

Næste møde onsdag den 4. september 2019 kl. 18,00

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk