Menu

7/11-2019

Boldklubben Rødovre.    7.november 2019.

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. november 2019.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT) - Daniel Ovdal (DO)- Tom B. Jensen(TJ) - Bo Fosgaard (BF)- Kenneth Petersen(KP) Arne Klint observant (AK)

Afbud: observant Jette Binder (JB- Marc Søegaard(MS)

Valg af ordstyrer:

BF.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 Referat fra bestyrelsesmøde 4. september og generalforsamling og ekstra ordinær generalforsamling. Godkendt uden bemærkninger.

Konstituering.

KP, har ønsket dette punkt på dagsordnen, da han ønsker at få afklaret hvilke arbejdsopgaver det enkelte bestyrelsesmedlem har. TJ, foreslog at vi også skulle udarbejde et budget. GT, mente der skulle afholdes et bestyrelsesmøde med kun disse 2 punkter på dagsordnen. KP, foreslog at hvert bestyrelsesmedlem laver en liste over hvad den enkelte kan påtage sig af opgaver. TJ, vil til næste møde lave et budget og et økonomisk overslag, dette blev vedtaget.

Nyt fra Formanden.

Der var ikke noget nyt.

Næstformanden.

DO, DBU tilbyder 4 forskellige kurser i brug af kluboffice herunder økonomi styring, disse kurser afholdelses ude i klubberne, der var interesse for at få dette tilbud afholdt i vores lokaler, DO, undersøger hvad de enkelte kurser indeholder.

DO, omdelte en oversigt over hvilke udenlands/indenlands stævner der blev afholdt for ungdomshold. KP, der har været snakket i ungdomsafdelingen om deltagelse i et stævne sidst på sommerferien.

DO, har været til møde i kommunen omkring den nye foreningsportal, sammen med AK, har de søgt penge til trænerkurser og rejser.

DO, har lavet et forslag til faktura til udsendelse til 2 sponsorer der vil støtte boldklubben, med nogle tilføjelser blev de godkendt.

DO, berettede om den årsafslutning der lige er blevet afholdt, det var 133 deltagere og det giver et lille overskud som vil blive opgjort og overført til kasseren, der var stor tilfredshed med arrangementet.

DO og DF, fortalte om en episode under års afslutningen som ikke var særlig heldig, der var et medlem som var blevet voldelig og truende overfor 2 andre medlemmer, hvilket er fuldstændigt uacceptabelt, dette medfører at det pågældende medlem vil blive ekskluderet fra boldklubben Rødovre efter klubbens vedtægter, denne beslutning er truffet af en enig bestyrelse.

Nyt fra Kasseren.

TJ, laver til næste møde et budget ud fra det medlemstal og de udgifter der er aktuelle, der vil også blive lavet en harddisk/sky så man uden at skulle udskrive ting på papir kan gå ind og se en oversigt over boldklubbens økonomi i bestyrelsen.

Nyt fra Ungdomsformanden.

KP, prøver at afholde et møde hver måned i ungdomsafdelingen, vil prøve at dele afdelingen op i en børneafdeling og en ungdomsafdeling, der er ved at blive lavet et årshjul. Der vil blive lavet en indsats for at skaffe flere ungdomsspillere og det kræver også flere trænere, håber der er nogen fra seniorafdelingen der kunne deltage i de unges træning, DF, vil undersøge om der er nogen der kan hjælpe fra seniorafdelingen.

Der mangler bolde til U8 holdet og net til bolde og toppe, JK, det bliver købt ind i januar måned.

Der skal arbejdes på at få en støtteforening op at stå. Der vil blive lavet en folder hvad man lave i boldklubben og hvilke forventninger der er til spillere og forældre.   

Nyt fra Seniorafdelingen.

DF, der afholdes DBU fodboldskole i boldklubben Rødovre i uge 32, der skal være minimum 24 tilmeldte før det bliver til noget.

Der arbejdes på at afholde et seniorstævne i august måned 2020 som opstart til sæsonen.

Der er julestævne søndag den 15. december i hal 2.

Eventuelt.

Do, omdelte skrivelse fra DBU der omhandler Hele Danmarks Frivillige her kan hver klub indstille nogle af deres frivillige, så vil der blive udvalgt 50 frivillige som bliver inviteret i Parken og vil hver få 15.000 kr til den klub man kommer fra. 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk