Menu

05/09-20

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 3. september 2020.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)-Daniel Ovdal (DO) -Kenneth Petersen(KP)- Sandra Sørensen som gæst.

Afbud: Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS kom under eventuelt)

Uden afbud: Bo Fosgaard (BF)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

 1. juli 2020, godkendt uden bemærkninger.

 

Generalforsamlingen 9. september 2020.

Beretningerne fra Formand, ungdoms og seniorformand udsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Regnskabet blev omdelt af DO, der var en del spørgsmål til regnskabet DO, svarede på en del af spørgsmålene og resten må TJ, svarer på ved mødet inden generalforsamlingen.

Kontingent, KP, foreslog en stigning af kontingentet i ungdomsafdelingen så der skulle betales:

Ungdom U15-U19 1.800 kr. – Børnebold 1.500 kr. – Bamsebold 500 kr. Denne stigning vil give en ekstra indtægt på ca. 30.000 kr. som Ungdommen selv kunne råde over, der var en lang debat om dette, der var flertal forn en kontingentstigning i ungdomsafdelingen, på det første møde efter generalforsamlingen hvor kasseren deltager, må vi så drøfte hvordan den ekstra indtægt skal indarbejdes i budgettet.

DO, foreslog at der skulle pålægges et gebyr når medlemmer ikke betalte deres kontingent til tiden og der skulle udsendes en rykker et gebyr på 100 kr. GT, mente det var en administrativ beslutning vi kunne træffe i bestyrelsen, men det var en god ting at oplyse det på generalforsamlingen.

Indkomne forslag, der var ikke indkommet nogen forslag så det er kun det som bestyrelsen fremsætter der skal behandles på generalforsamlingen:

Nuværende:

 • 12

Det er kasseren der tegner Boldklubben Rødovre økonomisk. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til
d. 30/6.

Ændring formanden tilføjes

 • 12

Det er kasseren og formanden der tegner Boldklubben Rødovre økonomisk. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til
d. 30/6.

 

Valg: Der var en kandidat til den ledige bestyrelsespost Sandra Sørensen fra damesenior som ønskede at påtage sig denne opgave, hun bytter plads med Marc Søegaard der så tager 1 år mere og Sandra vælges for 2 år.

  1.  Formand. (Jan Krügermeier)modtager genvalg.
  2. Sekretær. (Gert Tillebæk)modtager genvalg.
  3. Seniorformand. (David Frees)indstilles.
  4. Ungdomsformand. (Kenneth Petersen)indstilles.
  5. Bestyrelsesmedlem (Sandra Sørensen) modtager valg.
  6. Bestyrelsesmedlem for 1 år. (Marc Søegaard)
  7. Bestyrelsessuppleant. (Bo Fosgaard)modtager genvalg.

2 revisorer samt 1 suppleant. Jørgen Nissen, Günthe Sørensen, Rene Kaltoft

  

Eventuelt.

JB, der har været op til 12 bolddrenge ved de sidste 1. herresenior kampe og det er for mange, det blev efter en drøftelse besluttet at der kun skal være højst 6 bolddrenge til 1. herreseniorkampe.

 1. Har været til et møde med kommunen omkring salg af øl og vand i klubhuset, der vil komme et udspil fra kantinen i hallen om hvad vi skal betale for at købe det hos dem, da det er dem der har bevillingen JB, understregede at det skulle være øl og vand på dåser ikke flasker.

 

 JK, oplyste er igen har været klager fra naboer til klubhuset og kommunen har bedt boldklubben skrive hvad de vil gøre for at stoppe disse klager, der var en lang diskussion om dette problem og JK, vil skrive til kommunen at vi vil iværksætte regler der skulle forhindre dette i at ske igen. Der må frem til påske 2021 ikke spilles musik i klubhuset efter kl. 24.00 og det vil blive undersøgt hvad det koster at sætte foranstaltninger på dørene så musikken slukkes når dørene åbnes MS, vil i weekenden få bestilt det der skal bruges for at lave overvågning på 1 salen i klubhuset.

 

KP, det er kun Bamseholdet der mangler træner til i ungdomsafdelingen og der er lige kommet et nyt U6 drenge hold, han vil gerne have en pigeafdeling i boldklubben og Sandra vil gerne være med til at arbejde for det.

 

Der var en debat om indgåelse af sponsoraftaler på vegne af boldklubben Rødovre og det blev vedtaget at alle sponsor aftaler, skal fremlægges for bestyrelsen inden de bliver underskrevet. 

 

GT, der er kommet en mail fra et medlem der for omkring et år siden blev ekskluderet fra boldklubben Rødovre, han ønsker igen at kunne optages som medlem for han ønsker igen at kunne spille fodbold for boldklubben, der var enighed i bestyrelsen at han igen kunne melde sig ind.

 

JK, fordelingen af tider til brug af kunststofbanen, bliver først meldt ud senere, da der skal ske ændringer i fordelingsnøglen.

 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk