Menu

23/09-20

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)-Daniel Ovdal (DO) -Bo Fosgaard (BF)- Sandra Sørensen(SS)- Kenneth Petersen(KP)- Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS)- observant Jette Binder (JB)

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

  1. september. 2020, godkendt uden bemærkninger.

Nyt fra Formanden.

JK, der skulle have været møde i brugerbestyrelsen i dag men det er blevet aflyst, der er møde omkring tildeling af tider på kunstbanen til vintersæsonen i morgen.

Der var en snak om hvordan tiderne skal fordeles mellem holdene, når fordelingen er på plads vil der blive indkaldt til møde om den interne fordeling i boldklubben Rødovre, DO, indkalder til mødet.

Nyt fra Kasseren.

TJ, der var en drøftelse af det nye budget for det nye regnskabsår, der blev enighed om at det aftalte beløb som seniorafdelingen har til rådighed er 10.000 kr. og ungdomsafdelingen har 15.000 kr. til rådighed, hvis der er behov for flere penge skal der ansøges om dette til bestyrelsen, det nye budget sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer.

Nyt fra Ungdomsformanden.

KP, havde inviteret Richard fra DBU til at orientere om det arbejde han laver som træner rådgiver for boldklubben Rødovre og hvad DBU kan tilbyde af hjælp til boldklubben.

KP, fortalte om hvilke hold han vil tilmelde til den kommende vinterturnering. Der kommer flere spillere til vores ”Bamsehold” der nu er begyndt at spille kampe for årgangen 2015. DO, vil gerne have navne på dem der spiller kampe, så de kan blive ændret i kontingent systemet.

KP, arbejder på at skrive en ”ny tråd” der skal signalerer en fælles linje for hele ungdomsafdelingen, når den bliver skrevet færdig vil den blive udsendt til hele bestyrelsen og blive drøftet på et møde inden den bliver lagt på hjemmesiden.  

Nyt fra Seniorformanden.

DF, der blev efter en drøftelse af trænerkontrakter opnået enighed om at viderefører de gældende kontrakter med en tilføjelse af de lovede ændringer og at der hvert år skal forhandles og bestyrelsen skal inddrages i de ændringer der eventuelt bliver lavet i kontrakterne.

DF, ville høre om der var tilslutning for at vi igen i 2021 i uge 32 gennemførte en fodboldskole i boldklubben Rødovre, det var enighed om.

Eventuelt.

JB, ville høre hvor langt vi er kommet med overvågningen af 1. sal i klubhuset, MS, er klar til at bestille det der skal købes og det koster 2.000 kr. der skal skrives til Arne som så vil overfører de penge der skal bruges.

JB, orienterede om de nye corona der gælder for benyttelse af klubhuset, disse skal overholdes ellers vil kommunen igen lukke klubhuset, vil lægge reglerne på vores facebook gruppe.

JK, orienterede om de corona regler der gælder for benyttelse af omklædningsrummene, der må højst være 8 personer i omklædningsrummene og de vil blive lukket hvis man ikke overholder disse regler.

 Næste møde onsdag den 28. oktober 2020 kl. 18.30.

 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk