Menu

3/7-20

Boldklubben Rødovre.    3.juli 2020.

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. juli 2020.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)-Daniel Ovdal (DO) -Bo Fosgaard (BF)- observant Arne Klint(AK)- Kenneth Petersen(KP)- Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

  1. februar 2020, godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden.

JK, grundet corona har alle møder med kommunen været aflyst. Der skal gives besked til Henrik om afholdelse af fodboldskole i uge 32, DO, har skrevet til Henrik om fodboldskolen.

Der vil blive lavet nye nøgler til fodbold målene, da de gamle er blevet væk.

 

Nyt fra Kasseren.

TJ, det ser fint ud med klubbens økonomi i forhold til det lagte budget, det skyldtes at der ikke har været så mange udgifter grundet corona restriktionerne. TJ og DO vil lave et fremadrettet budget der vil blive drøftet på bestyrelsesmødet inden generalforsamlingen.

KP, ønsker et rådigheds beløb til ungdomsafdelingen, det blev drøftet og der var enighed om at der afsættes et rådigheds beløb både til ungdomsafdelingen og til seniorafdelingen i det nye budget.

Der mangler bolde i ungdomsafdelingen og der blev sagt ja til at der kunne købes nye bolde.

DO, gjorde opmærksom på at der snart skal være styr på de aftaler der skal laves med trænere/ledere i både ungdomsafdelingen og i seniorafdelingen.  

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

KP, der er igen startet op på græs og der kommer en del nye medlemmer. Der blive spillet meget 5 mands bold og det ville være rart hvis man kunne mærke op til 5 mands baner, JK vil tale med Henrik om dette.

Trænerrådgiver kurset vil blive taget op igen efter sommer pausen.

KP, der er brug for flere trænere til de yngste årgange da der er mange nye medlemmer, DO vil høre i seniorafdelingen om der er nogen der kunne hjælpe med den opgave. Der arbejdes på at trænere/ledere vil få et sæt tøj med Rødovre logo på og der arbejdes også på at der kan tilbydes et sæt spillerne.     

 

Nyt fra Seniorformanden.

DF, 1 herresenior er rykket op i serie 1. Der har været lukket i omklædningsrummene siden corona kom til landet.

Der er kommet 3 nye senior hold, 2 nye 11 mands hold og 1 nyt 7 mandshold, BF vil gerne tilbyde sig som kontakt person til de nye hold.

Der er 65 tilmeldte til fodboldskolen i uge 32, der er ved at være styr på de hjælpere/trænere der skal deltage i dette arrangement.

Der har været en større renovering af klubhuset og det er blevet utroligt flot, der er især 4 personer der har ydet en kæmpe indsats i denne renovering og der var enighed i bestyrelsen, at de skulle have en erkendelighed for dette arbejde, JK vil sørge for at de vil kunne få et par nye fodboldstøvler hver.

 

Generalforsamling 2020.

DO, der er et medlem der har forespurgt om vi ikke skulle ændre i paragraf 11 i klubbens vedtægter, omhandlende eksklusion af medlemmer, det er ikke nødvendigt at ændre i denne paragraf da et ekskluderet medlem altid kan skrive til bestyrelsen og forhøre sig om de eventuelt kunne ophæve eksklusionen uden det skal op på en generalforsamling.

Der var enighed om et forslag til vedtægts ændring så det er Formanden og Kasseren der tegner klubben.

  • 12

Det er kasseren og formanden der tegner Boldklubben Rødovre økonomisk. Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer. Regnskabet går fra d. 1/7 til
d. 30/6. Det med rødt tilføjes.

 

 

Der afholdes Generalforsamling Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.00 i klubhuset.       

 

Eventuelt.

JB, foreslog at man i gangen ved kontoret rykker ruden ud og der kan så laves et opbevaringsrum, JK vil undersøge om det kan lade sig gøre.

MS, der er en spiller fra 2. herresenior der er under udannelse indenfor socialmedie området og han vil gerne bruge sin viden til og forbedre boldklubbens medier, det var der enighed om at sige ja til.

MS, står for indkøb af udstyr til overvågning af 1 sal i klubhuset, JK hjælper med opsætning af udstyret.

 

 Næste møde onsdag den 2. september 2020 kl. 18.30.

 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk