Menu

Referat samt formandens beretning 2018

Den årlige generalforsamling afholdtes den 19. september 2018. Herunder følger først referat af Generalforsamlingen og efterfølgende Formandens beretning .

Referat:

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 19. september 2018.
Onsdag den 19. september 2018 kl. 19.00.
Dagsorden:
Formanden bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer.
Valg af dirigent.
Flemming Sonne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Beretning.
Formanden aflagde en mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden). Jan Krügermeier oplyste at der ikke ville være nogen beretninger fra seniorformanden eller fra ungdomsformanden da de begge er fratrådt.
Flemming Sonne kunne oplyse at der er ca. 47 medlemmer i afdelingen og der er 4 hold i ”Masters” afdelingen et plus 55, 11 mands hold og et plus 60, 11 mands hold som begge har et samarbejde med FA2000 og et plus 65, 7 mands hold og et plus 70, 5 mands hold.
Der har været en del problemer ved overgangen til det nye fodboldpas og den nye kontingent opkrævning, her har Niels K. Holm været til stor hjælp for afdelingen. Der er planlagt afslutningsstævne for masters afdelingen den 10. november 2018.
Rene Kaltoft der selv spiller på +70 holdet er i år løbet ind i nogle store nederlag, da modstanderne er væsentligt yngre, han håber derfor at der til næste sæson kan laves en +75 række.
Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningerne.
Sidse Koch Jørgensen, der er kommet godt gang i den nye hjemmeside og håber der kunne være mulighed for at de forskellige hold selv kunne skrive på hjemmesiden, Niels K. Holm, alle kan sende indlæg til ham så vil de blive lagt på hjemmesiden.
Der var en lang debat omkring kunstgræsbanen, der ikke må benyttes med lys på efter klokken 20. før i uge 40, dette var der store frustrationer over og der var ingen der kunne fortælle hvorfor og hvem der har truffet denne beslutning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Jan Krügermeier, udelte gavekort til Ole Christensen for 500 kampe og til Rene Kaltoft for 1100 kampe og til John Hansen for 1100 kampe.
Regnskab herunder diverse fonde.
Kasseren Arne Klint, gennemgik det omdelte regnskab, der udviser et lille overskud på 13.939 kr. der er 297 medlemmer og det er en stor fremgang i forhold til sidste kvartal.
Tom Jensen og David Frees fremførte at der er en del problemer med overgangen til den nye kontingent opkrævning, Niels K. Holm kunne fortælle at det skulle være løst til den 1. oktober 2018.
Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.
Kontingent.
Der var ikke forslag om ændring at kontingentet.
Indkommende forslag:
Gert Tillebæk fremlage og begrundede bestyrelsens for slag til ændringer i vedtægterne.
Nuværende:
§ 5. Bestemmelse om kontingent for de forskellige grupper af medlemmer
fastsættes på den ordinære generalforsamling som et særligt punkt på
dagsorden.

Ændres til:
§ 5. Bestemmelse om kontingent for de forskellige grupper af medlemmer
fastsættes på den ordinære generalforsamling som et særligt punkt på
dagsorden. Der skal kun betales halvt kontingent, til de medlemmer der kan fremvise et personligt og gyldigt studiekort.

Nuværende:
§15 Klubbens bestyrelse har til enhver tid ansvaret for klubbens spilledragt.
Der er Rød trøje med hvide ærmer. Sorte benklæder og Røde strømper.
Der kan dog i tilfælde hvor situationen retfærdiggør dette, dispenseres af
bestyrelsen fra dette.
Ændres til:
§15 Klubbens bestyrelse har til enhver tid ansvaret for klubbens spilledragt.
Der er Rød trøje. Sorte benklæder og Røde strømper.
Der kan dog i tilfælde hvor situationen retfærdiggør dette, dispenseres af
bestyrelsen fra dette.
Dirigenten satte ændringsforslag til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.


Valg:
a. Formand. (Jan Krügermeier)blev genvalgt.
b. Sekretær. (Gert Tillebæk)blev genvalgt.
c. Kasser (for 1 år Niels K. Holm)blev valgt.
d. Seniorformand. (David Frees)blev valgt.
e. Ungdomsformand. (Lufti Gürbüz)blev valgt.
f. Bestyrelsesmedlem (Marc Søegaard) blev valgt.
g. Bestyrelsessuppleant. (Bo Fosgaard)blev genvalgt.
h. 2 revisorer samt 2 suppleanter. Jørgen Nissen, Günthe Sørensen, Rene Kaltoft, Arne Klint.

Eventuelt.
Sidse Koch Jørgensen, efterlyste en liste over ansvarsfordelingen i bestyrelsen, så det kunne ses på hjemmesiden hvem man skulle henvende sig til, formanden svarede at det kunne være en af de første opgaver til den nye bestyrelse.
David Frees, at der vil blive afholdt en klubfest i november måned, og der bliver arbejdet på at få nogle af boldklubbens gamle traditioner indført igen.
Sidse Koch Jørgensen og Nikola Juric, fortalte om deres positive oplevelser ved at komme som nye i Boldklubben Rødovre og om nogle af de planer de arbejder med i øjeblikket.
Der var en rigtig god og konstruktiv debat omkring de nye tiltag.

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

Formandens Beretning 2018

Året der gik.
Boldklubben Rødovre oplevede i året 2017-18, den største fremgang i mange år, desværre rykkede 1 herre ned i serie 2 og det så længe ud som om holdet ville gå totalt i opløsning og 2 senior skulle op og spille serie 2. Dette havde bestyrelsen i hvert fald indstillet sig på.
Det skal hertil siges at vi gennem en længere periode havde forhandlet med en nabo klub om at lave en holdsammenlægning, men vi måtte hurtigt konstatere at denne klub ikke havde reelle hensigter.
Ved sæson afslutning modtager vores træner så et tilbud fra en højere rangeret klub og da vi ikke vil stå i vejen for ham, bliver han fritstillet. Via omveje skabes der ved et tilfælde en aftale på benene med en ny træner der kommer med lige præcis den indstilling til klubben, som vi efterspørger og herefter, da begge parter ønsker en lang aftale, så vi kan planlægge langsigtet, skrives en kontrakt på 5 år, den nye træner medbringer en assistent, samt et helt hold og lidt til. Samtidig har vores 2 senior haft et medlemsboom så vi nu står i en situation hvor vi pludselig har 3 11 mands hold. På dame siden har vi efter vi stod uden damesenior også været så heldige at vi har haft en massiv tilgang, så vi pludselig står med 3 seniorhold, der også. Det sjovt som det kan ændre sig på kort tid.

Samtidig har klubbens arbejde med at tiltrække børn båret frugt og børneafdelingen har ligeledes udviklet sig enormt. Fra at have 4 hold har vi på bare 1 år, hold i U6 - U15, dette vil sige flere hold i nogle af årgangene, samt at årgang U6-7-8, samt U10, spiller i de absolut bedste rækker, dette på trods af at mange af børnene er 1-2 år yngre end deres årgang.
Vi har fået gang i samarbejdet med den lokale skole og der kommer endnu flere tiltag fremover, bla. I samarbejde med DBU.

Klubben har været så heldige at få tilgang til bestyrelsen af en dygtig Web Master og Boldklubbens elektroniske platforme er om ikke landet bedste set-up, så lige i nærheden. Der opdateres aktiviteter massivt og dette har så medført at vi er blevet Synlige i kommunen og også i de omkring liggende kommuner. Denne eksponering har medført at vi er blevet et aktiv, både hos sponsorer og kommunen.

På den elektroniske side er der kommet nye tiltag, så det i nærmere fremtid, kun vil være muligt at være tilmeldt klubben via indmelding på hjemmesiden, samt opgivelse af elektronisk kort, så slipper vi for gratister m.m.

Klubben er trimmet, men der er brug for flere frivillige, og dette er en nødvendighed for at komme videre, eller rettere for bare at holde gang i det der allerede er skabt. Så dette er en opfordring til at melde sig som frivillig, vi har mange planer men kan ikke komme videre.

Bestyrelsen har ikke haft mulighed for at lave en ny 5-års plan, da vi tidligt stod uden seniorformand og senere uden ungdomsformand. Dette bliver der nu rettet op på og vi vil derfor sætte os sammen på førstkommende B-møde og udstikke retningslinier for de næste 5 år. Vi skal have udbygget vores gode fundament.

Som bestyrelse oplever vi meget stor opbakning fra medlemmernes side, når vi spørger om hjælp, desværre har det ikke været nok til at udfylde alle opgaver og det tærer hårdt på dem der er, specielt med den store tilgang.

Den fantastiske Kunstgræsbane på horshøjvej har medført flere problemer end glæder. Dette med baggrund i at området er blevet tilholdssted for byens unge der ikke respekterer naboerne, derfor har der været en hel del forskellige tiltag fra kommunens side som ikke har haft den ønskede virkning. Disse tiltag har hver gang været til stor irritation for os som klub, da vi på en måde er blevet de store tabere hver gang. Det er svært at se en løsning på problemerne før kommunen bygger et 10 meter højt hegn om banen. 2018 har kommunen afsat hele 13.7 mill til nye omklædningsrum og de har brugt den seneste tid på at planlægge hvordan man kan etablere de bedst mulige forhold for anlæggets brugere, byggestart er sat til start 2019 og vil medføre omklædning i midlertidige barakker. Der kommer 7 omklædningsrum i et plan, men er det nok, derfor bliver der bygget så der kan bygges en etage mere på.
Det efterhånden svært at finde på mere at ønske sig, udover en optimal udnyttelse af kunstgræsbanen.

Jeg må med henblik på de kaotiske forhold den stor fremgang har medført rette en stor tak til Henrik Kjærsgård og hans personale, de har hjulpet ufatteligt meget og håber ombygningen af omklædningsrum forløber efter planen.

Strategi Fremover:

Økonomien bliver mere overskuelig med det nye tiltag, det vil derfor blive mere sikkert at lægge et budget.
Vi forventer stadig en stor fremgang i alle årgange, dog er det ærgerligt at der går 3 år før vi igen har et ungdomshold der bliver seniore.
Samtidig er der etableret en støtteforening, samt et sponsorudvalg. Vi arbejder stadig med sponsorudvalget, da al begyndelse er svær, men der er trods alt erfarne folk med i udvalget.
Vi har oplevet en øget interesse for at hjælpe hvor man kan og det er et dejligt tiltag, vi håber det vil komme alle medlemmer til gode fremover, når vi er flere hænder til at løfte opgaven.

Forældre og klubliv:

Vi har gennem lang tid arbejdet med et forældreråd, dette er prøvet før, men det virker som om at der er kommet en del forældre der gerne vil deltage. Nu der jo efterhånden også rigtig mange forældre, vi skal bare have struktur og frivillige.
I seniorne og ungdommen er der styr på det, en tak til trænere og ledere. Gammelmands er som altid klubbens fundament og det glædeligt.

Evaluering.

Det har været et år der gik fra randen af nedtur til stor succes og boldklubben er blevet synlig i lokalsamfundet, vi skal have Herre-seniorafdelingen op i rækkerne, men skal lige give dem tid til at falde til, men mon ikke dette kommer helt af sig selv. Det har været et år hvor arbejdet med det administrative har trimmet klubben og vi har et forstærket fundament at arbejde videre på. Der er flere tiltag på vej, både i bestyrelsen og på den sociale front.. Vi har åbent klubhus til Seniorkampe og det er dejligt at se der kommer tilskuere igen, selvom det har været en svær proces at bygge fundamentet så det kan holde, men vi har de folk der kan og vil. Der arbejdes på en fælles fest for hele klubben og æresmedlemmer på Tinderhøj Skole, dette skulle gerne blive en tradition.
Klubben ser trods alt, ud til at den stille og roligt går fremad.

Tak for et godt år

Jan Krügermeier.

Formand Boldklubben Rødovre.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk