Menu

Referat samt formandens og senior formandens beretning 2019

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 11. september 2019.

Onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 17 fremmødte medlemmer.

     Valg af dirigent.

GüntheSørensen, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 Beretning. 

FormandenJan Krügermeier aflagde en mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden).

Seniorformanden David Frees aflagde en mundtlig beretning til forsamlingen.(beretningen er lagt på hjemmesiden)

Rene Kaltoft fra Masters afdelingen kunne oplyse at der nu er startet et 75+ hold op som desværre er ramt af en del skadede spillere, men han håber de igen kan stille hold til foråret.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningerne.

Rene Kaltoft, ville høre om det var muligt at få en mobil hjertestarter som kunne tages med ned til kunststofbanen. Gert Tillebæk mente det var en opgave for kommunen og det skulle tages op i brugerbestyrelsen, Jette Binder vil søge Trygfonden hvis ikke kommunen vil anskaffe en hjertestarter.

Gunthe Sørensen spurgte til hvilke tiltag der bliver gjort for at få flere ungdomsspillere til boldklubben, Daniel Ovdal kunne fortælle at der bliver gjort et stort stykke arbejde for at få nye spillere og for at fastholde de spillere vi har og antallet af nye ungdomsspillere stiger støt. Jan Krügermeier, der er i dag stor konkurrence om at få ungdomsspillere, da der modsat tidligere er mange flere klubber i Rødovre.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab herunder diverse fonde.

Jan Krügermeier, kasseren har af personlige årsager ikke kunnet afslutte regnskabet og han er ikke til stede på denne generalforsamling. Der vil derfor blive indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling når regnskabet er afsluttet og fremlagt for revisorerne, der vil også skulle findes en ny kasser og som det fremgår af vedtægterne vil bestyrelsen indstille en på den ekstra ordinære generalforsamling, der efter vedtægterne skal afholdes om senest en måned.

Der var en lang debat om det manglende regnskab og bestyrelsen påtager sig det fulde ansvar og der vil fremover blive strammet op omkring dette.  

Kontingent.

Der var forslag om ændring at kontingentet for ungdom U5 til og med U14 der vil stige fra 1000 kr. årligt til 1200 kr. årligt der opkræves i 2 rater af 600 kr. i januar og juli måned.

Ungdom under U5 skal betale 600 kr. årligt som opkræves i 2 rater af 300 kr. i januar og juli måned. Dette vil gælde fra januar 2020.

Der var en kort debat om dette og dirigenten satte det til afstemning og det blev enstemmigt godkent.          

Indkommende forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

    Valg: 

  1. Næstformand. Daniel Ovdalblev valgt.
  2. Vil blive indstillet på den ekstra ordinære generalforsamling.
  3. David Frees blev valgt.
  4. Kenneth Petersen blev valgt.
  5. Bestyrelsesmedlem Tom Jensen blev valgt.
  6. Bo Fosgaard blev valgt.
  7. 2 revisorer samt 1 suppleant. Jørgen Nissen, Günthe Sørensen, Rene Kaltoft, blev valgt.

  Eventuelt.

GüntheSørensen, mener at det billard der nu i flere år har stået i gangen ved kontoret skal fjernes, han har en motorsav som han godt vil låne til klubben. Daniel Ovdal og Karlo har aftalt med et flyttefirma der vil sørge for at det snart bliver fjernet.

Kay Rasmussen, spurgte hvem man skal henvende sig til når der er spillere man ikke kan få påført holdkortet, Daniel Ovdal vil gerne hjælpe med dette problem.

Rene Kaltoft, forhørte sig om alt det sportstøj vi har fået fra FC. Nordsjælland, Daniel og Lasse vil snart lave en plads til dette tøj i det bagerste rum på 1 sal i klubhuset så man kan tage det tøj man kan bruge.   

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

 

Formandens beretning 2018-19.

 

Boldklubben Rødovre har fortsat fremgangen fra 17-18, desværre rykkede 1 herre ikke op fra serie 2, men målet er det sker i år.  Ved evaluering med trænerteamet, blev det konstateret at sammenlægningen af 2 hold, var sværere end først antaget. Seniorafdelingen kører stabilt og vi har de trænere og ledere Klubben vil have. Som helhed er vi godt rustet, dog har den store fremgang i ungdommen sat bestyrelsen på overarbejde, men dette er bare positivt. Klubben har til denne sæson fået 3 hold ekstra tilmeldt turneringen.

 

klubbens arbejde med at tiltrække børn fortsætter og har båret frugt og børneafdelingen har ligeledes udviklet sig enormt. Fra at have 4 hold har vi på bare 1 år, hold i U5 - U16, dette vil sige flere hold i nogle af årgangene og målet er at have 2 eller flere hold i alle børnerækker, samt hold i alle årgange.

 

Den elektroniske indmeldingsgang, med Kreditkort, er en succes.

 

Klubben er trimmet, men der er brug for flere frivillige, og dette er en nødvendighed for at komme videre, eller rettere for bare at holde gang i det der allerede er skabt. Så dette er en opfordring til at melde sig som frivillig, vi har mange planer men kan ikke komme videre.

 

Bestyrelsen har i år haft meget at se til da vi har haft en markant stigning i medlemstal, specielt i ungdommen. Her har der været udfordringer med at få det til at køre. Men en del forældre har grebet chancen og ydet et stort stykke arbejde. Dette bliver der nu rettet op på, med en ny ungdomsformand.

 Vi skal have udbygget vores gode fundament.

 

Som bestyrelse oplever vi meget stor opbakning fra medlemmernes side, når vi spørger om hjælp, desværre har det ikke været nok til at udfylde alle opgaver og det tærer hårdt på dem der er, specielt med den store tilgang.

 

Den fantastiske Kunstgræsbane på horshøjvej har medført flere problemer end glæder. Det er svært at se en løsning på problemerne før kommunen bygger et 10 meter højt hegn om banen.

2018 har kommunen afsat hele 13.7 mill til nye omklædningsrum og byggestart april 2019 med slut november ser ud til at holde. Der kommer 7 omklædningsrum i et plan, hvor vi havde ønsket flere.

 

Det efterhånden svært at finde på mere at ønske sig.

 

Jeg må med henblik på de kaotiske forhold den stor fremgang har medført rette en stor tak til Henrik Kjærsgård og hans personale, de har hjulpet ufatteligt meget både med omklædningsrum og banefordeling.

 

Strategi Fremover:

 

Økonomi.

 

Vi forventer stadig en stor fremgang i alle årgange.

 

Sponsorudvalg. Vi arbejder stadig med sponsorudvalget, da al begyndelse er svær, men der er trods alt erfarne folk med i udvalget.

 

flere hænder til at løfte opgaven.

 

Klubliv.

 

I Seniorne og ungdommen er der styr på det, en tak til trænere og ledere. Gammelmands er som altid klubbens fundament og det glædeligt.

 

Evaluering.

 

Det har været et år med fremgang, vi skal have Herre og Dame-seniorafdelingen op i rækkerne, mon ikke dette kommer helt af sig selv. Det har været et år hvor arbejdet med det administrative har trimmet klubben og vi har et forstærket fundament at arbejde videre på. Der er flere tiltag på vej, på den sociale front.

Vi har åbent klubhus til Seniorkampe og det er dejligt at se der kommer tilskuere igen, selvom det har været en svær proces at bygge fundamentet så det kan holde, men vi har de folk der kan og vil. Der er arrangeret Fest på Tinderhøj 2 Nov, for hele klubben og æresmedlemmer på Tinderhøj Skole.

Klubben ser trods alt, ud til at den stille og roligt går fremad.

Tak for et godt år

 

Jan Krügermeier.

 

Senior formandens beretning:

Det går utroligt godt i senior afd 18-19

Efter en øv sæson for vores 1 herre senior hold som spilled i serie 1 og som desvære rykket ned i serie 2 og træner teamet valgte at stoppe. måtte vi ud og se efter et nyt træner team og spiller som kunne løfte opgaven med at vende tilbage til serie 1 det var lige ved at lykkes 1 point var vi fra at rykke op igen. og vores 2 herre senior har også gjort det godt både i efteråret og i foråret 18-19 hvor det er lykkes at blive i serie 3. og i gammelmands afd går det også godt der er kommet nogle gammle drenge tilbage til klubben.

 

                                                       Så har vi fået damefodbolden tilbage på elstedvej

vi har fået et oldgirlshold 7/8 mands og et 7 mands damesenior og et 11mands damesenior og et motionshold kaldet Wonderwomen som ikke er tilmeldt nogen tunering.

 

Vore nye damesenior køre bare der udad og ser sig ikke tilbage i forårs sæsonen startet de i serie 2 og rykket op i serie 1 uden et nederlag.

 

Så med det sagt går det utroligt godt i senior afd hvor vi nu har 15 hold tilmeldt tuneringen og et motionshold.

 

senior formanden

David Frees

 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk