Menu

19/05-21 Bestyrelses møde

image

Boldklubben Rødovre.    19.maj 2021.

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. maj 2021.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK) David Frees(DF)- Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)-Daniel Ovdal (DO) -Bo Fosgaard (BF)- Kenneth Petersen(KP)- Tom Jensen (TJ)- Marc Søegaard(MS)

Afbud. Sandra Sørensen(SS)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra Formanden.

JK, har sammen med KP, deltaget i et dialogmøde med borgmesteren omkring idræts faciliteter i Rødovre kommune, KP, fremførte at udover bedre faciliteter var der også brug for et bedre fællesskab på tværs af de forskellige sportsaktiviteter i kommunen, JK, ønskede sammen med Avarta at der blev etableret en kunststofbane på grusbane 3 i Espelunden, som vil kunne bruges til træningsbane.

JK, der er sendt en ansøgning til kommunalbestyrelsen om ændring af navnet på opvisningsbanen, da der er fundet en der gerne vil tegne et sponsorat på navnet.

 

Nyt fra Kasseren.

TJ, der var en drøftelse af hvordan det nye budget skulle se ud, KP havde et ønske om at der til ungdomsafdelingen blev afsat 30.000 kroner i rådighedsbeløb. TJ kunne oplyse at der vil være et overskud på omkring 150.000 kroner når regnskabsåret slutter. Der var enighed om at der først når regnskabet er afsluttet, vil der blive lavet et nyt budget.

 

Nyt fra Ungdomsformanden.

KP, trænerrådgiveren fra DBU/KBU har afsluttet sit arbejde i boldklubben og det har været et rigtig godt og givtigt stykke arbejde han har udført.

Det går rigtig godt for de fleste årgange i ungdomsafdelingen og der er en meget stor tilgang af nye medlemmer, der kunne godt bruges nogle flere trænere.

   

Nyt fra Seniorformanden.

DF, berettede om hvordan det stod til i seniorafdelingen og der var en drøftelse af hvordan det gik med de forskellige hold.

DF fortalte om fodboldskolen i uge 31, der er stadig plads til flere deltagere og der kan godt bruges flere hjælpere.

 

Eventuelt.

JB, der har, måtte kasseres drikkevarer og slik der var blevet for ”gammelt” under corona lukningen af klubhuset.

DO, understregede vigtigheden af at der på holdkortene står de rigtige navne på hvem der spiller, da der ved en eventuel covid smitte skal kontakte dem der står på holdkortet.

DO, har fået utrolig mange telefonopkald fra medlemmer med forskellige spørgsmål som skulle have henvendt sig til andre i bestyrelsen, derfor blev det besluttet at alle i bestyrelsen skal sende en mail til boldklubbens mailadresse senest den 1. juni 2021 hvor de skriver hvad de mener, er deres opgaver i bestyrelsen, så der kan laves en opdatering på hjemmesiden så medlemmerne kan rette henvendelse til den rette person.     

 

 Næste møde tirsdag den 15. juni 2021 kl. 18.30.

 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk