Menu

28. september 2023

image referat 28. september 2023

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 28. september 2023

 

Deltager: Troels Larsen (TL), Martin Cramer (MC), Mark Bøttker (MB), Jan Krügermeier (JK), Jette Binder (JB), Gert Tillebæk (GT), David Rothberg (DR), Lena Gade (LG), Camilla Sebelius (CS).

 

Afbud: Bo Fosgaard (BF), Cecilie Funch (CF), Heidi Egan (HE).

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

  Godkendt.
 1. Præsentation af alle.

  Alle gav en kort præsentation af sig selv.

  Mark fortalte, at han på grund af nyt arbejde i stadionhallen, ikke kan fortsætte som næstformand og træder ud af bestyrelsen dags dato. Bestyrelsen blev enig om at fortsætte uden en ny næstformand.

  Dette skal dog undersøges om er i overensstemmelse med vores vedtægter.
 1. Nyt fra formand.
 • Kunstgræs tider er ikke endelig besluttet. Vi forventer at vi får alt tid på Horshøjvej.

 • Ansøgning om tilskud fra kommunen. Jan tager fat i Ovdal. Camila vil gerne være med på sidelinjen.
 1. Nyt fra kasserer.
 • Camilia sender information på bestyrelsesmedlemmer, samt referat fra generalforsamling til Danske Bank. Billed ID, sygesikring og underskrift. Skal sendes til Camilla på mail ASAP.
 1. Nyt fra ungdomsformand.
 • Fodboldskole 2024 (D.B.U) Troels vil gerne igen, men kan ikke stå med alt planlægning og praktisk alene. Lena, Martin, David og Jan hjælper, så snart Troels beder om hjælp. Camila hjælper med markedsføring.
  Sidste uge i sommerferien UGE 32, da skolernes sommerferie er rykket en uge frem.

 • Vi har stoppet samarbejde med Jeppe på årgang 2017. Vi er gået fra 14 medlemmer til 20, siden trænerskifte. Mange forældre har overtaget træningen sammen med Rune.

 • Bolde forsvinder helt vildt. Vi skal have en kultur, hvor vi skyder langs banen.

 • Juleafslutning søndag den 17/12. Der skal hjælp til, så tal allerede nu med alle træner/forældre om at vi gerne vil have hjælp.
  Jette skal have hjælp til julepræmier. Lena foreslog at skrive på Facebook Rødovre omkring. Lena tager fat i Jette og hvis Jette skal bruge yderligere hjælp, så kan Martin hjælpe med at skrive ud til alle ungdomsårgange.

 • Rune 3-mands, Jesper AH 8-mands og Jesper Mogensen 11-mands er blevet bedt om at komme med oplæg/input til børn- og ungdomsstrategi.
  Troels inviterer til et strategimøde. Martin, Camilla og Heidi skal med på mødet.

 1. Opfølgning på generalforsamling.

  Troels tager aktion på ændring af vedtægter. Og sørger for at ændringer på hjemmesiden.

  Lena laver et skriv omkring vi søger en praktikant, som kan hjælpe os med hjemmeside/Facebook og tager fat i Martin.

  Martin tager fat i Ovdal og får ændret 67+ til 1200kr pr. 1/1-24.
 1. Roller og opgavefordeling.

  Der blev talt om hvilke opgaver der skal klares og hvem der skulle have, hvilke roller. Camilla og Martin skriver det rent og sender ud.
 1. Sponsorindtægter

  Lena og Heidi prøver at nedsætte et udvalg.
 1. Hvor skal fokus være.
  Herre senior afdeling blev diskuteret. Hvad gør vi?
  David og Jan tager en snak med Daniel (træner). Hvad kan vi fra bestyrelsen gøre for at hjælpe træner? Vi skal have en dialog med både træner og evt spiller.

 2. Eventuelt
  Mark: Der er givet tilladelse til at bygge en låge for enden af klubhus.

 

Næste møde: onsdag den. 25. oktober kl.18 og onsdag den 22. november kl.18

Referent: Martin Cramer

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk