Menu

1-25-22

Boldklubben Rødovre.    25.januar 2022.

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 24. januar 2022.

Tilstede: Jan Krügermeier-(JK)Gert Tillebæk(GT)- observant Jette Binder (JB)-Daniel Ovdal (DO) - Bo Fosgaard (BF)- Marc Søegaard(MS)- Mark Bøttker(MB)

Afbud: Sandra Sørensen(SS)- Tom Jensen (TJ)- Kenneth Petersen(KP)- David Frees(DF)

 

Valg af ordstyrer:

GT.

 

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden bemærkninger.

 

Nyt fra formanden.

JK, der er møde med kommunen torsdag den 3. februar (er nu ændret til trosdag den10. februar)der skal drøftes en tillægs aftale til benyttelse af klubhuset i forhold til den gamle aftale fra 1988, GT sender den gamle og tillægsaftalen til bestyrelsen, JK og GT deltager i mødet.

JK, oplyste at boldklubben er blevet tilbudt at afholde Rødovre Cup for herresenior i 2022, B77 der normalt har stået for afholdelsen kan ikke i år. Der var enighed om at vi siger ja til dette, JK, tager kontakt til Henrik så vi kan reservere baner og omklædningsrum.

 

Nyt fra Kasseren.

DO, kunne oplyse at det ser rigtig fornuftigt ud med boldklubbens økonomi.

 

Nyt fra Ungdomsformanden. Dameseniorformanden. Herreseniorformanden.

Der har været henvendelse fra en gruppe på omkring 25 personer der gerne ville oprette et 11. mands oldboys hold i boldklubben, MB og JK tager et møde med dem. Der er også en gruppe der vil oprette et 11. mands herreseniorhold i boldklubben MB tager et møde med dem.

Vi er blevet tilbudt at afholde en fodboldskole i 31 arrangeret af PRO KP syntes det kunne være positivt hvis vi sagde ja, der vil blive undersøgt om vi har resurser til det.

MB, spurgte til bane tider på kunstbanen, der var en debat om dette MB, kontakter KBU og beder dem om at ændre på kamp tider.

Der var en drøftelse af hvordan beslutningen om at boldklubben skulle have 10 % af de indgåede sponsoraftaler skulle administreres, det vil blive drøftet på næste møde når kasseren er tilstede.

 

 Generalforsamling og bestyrelsesposter. 

DO, havde bedt om dette punkt på dagsorden, det blev besluttet at den ordinære Generalforsamling afholdes onsdag den 7. september 2022 grunden til at vi allerede nu skal finde en dato er at der er flere der grundet arbejde og andet ønsker at fratræde deres bestyrelsespost, så der bliver god til at finde nye der vil gøre en indsats for boldklubben. 

 

 

Referent Gert Tillebæk

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk