Menu

Referat af generalforsamling

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 1. september 2021.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 17 fremmødte medlemmer)

 Valg af dirigent:

Flemming Sonne blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Beretning:

Formanden og Ungdomsformanden aflagde mundtlige beretninger til forsamlingen.(beretningerne er lagt på boldklubbens hjemmeside).

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningerne.  

David, seniorformanden. 1. herre blev i serie 1 og 2 herre rykkede ned i serie 4 og Damesenior rykkede op i Københavnsserien, på trods af Covid 19 er vi steget i medlemstal og har fået flere nye hold tilmeldt. Der er kommet nye træner i 1 herre og 2 herre og Damesenior.

Rene Kaltoft fremhævede den flotte fornyelse af klubhuset til gavn for medlemmer og besøgende.

Dirigenten satte beretningerne til afstemning og de blev enstemmigt godkendt.

Regnskab herunder diverse fonde:

Kasseren Tom Jensen, vi er nu tilbage efter sidste års corona regnskab og der er kommet et rigtig godt regnskab ud, med et pænt overskud, på 80.000 kroner og en egenkapital på 165.000 kroner.

Regnskabet blev grundigt gennemgået af kasseren.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Kontingent:

Der var ikke noget under dette punkt, så kontingentet er uændret.

Indkommende forslag:

Der var fra bestyrelsen et forslag til en vedtægts ændring:

Nuværende:

§9 og 10

Gert Tillebæk gennemgik de ændringsforslag som bestyrelsen har:

Det ene bestyrelsesmedlem ændres til en Dameseniorformand og den nuværende Seniorformand ændres til en Herreseniorformand.

Der var en kort debat.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Valg:

  1. Næstformand. (Daniel Ovdal)blev valgt.
  2. (Tom Jensen)blev valgt.
  3. (David Frees)blev valgt.
  4. (Kenneth Petersen)blev valgt.
  5. Dameseniorformand (Sandra Sørensen)blev valgt.
  6. (Marc Søegaard)blev valgt.
  7. (Bo Fosgaard)blev valgt.
  8. 2 revisorer samt 1 suppleant. Erni Ovdal, Günthe Sørensen, suppleant Mark Bøttker.

Alle blev valgt.

 

Eventuelt:

Jan Krügermeier, oplyste at Flemming Sonne har spillet 1100 kampe for boldklubben.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.
Luk