Menu

Generalforsamling 2022

image
06. oktober 2022 kl. 11:28

Boldklubben Rødovres generalforsamling onsdag den 7. september 2022.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til de 17 fremmødte medlemmer)

 Valg af dirigent.

 Günthe Sørensen, blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Beretning.

Formanden og Ungdomsformanden aflagde mundtlige beretninger til forsamlingen.(beretningerne er lagt på boldklubbens hjemmeside).

Dirigenten spurgte om der var bemærkninger til beretningerne.  

Der var en opfordring til at klubhuset blev holdt mere åbent, så ungdommen kunne benytte det efter træning og kampe, Jan oplyste at der bliver arbejdet på det i bestyrelsen.

Mark, herreseniorformanden. Det gamle 2 herresenior hold er lukket og der er kommet et nyt og ungt 2 herresenior hold. Dameholdet håber de indenfor de næste 2 sæsoner kan rykke en række op. Der er kommet et 11 mands oldboys hold der har et mål om at komme op og spille i den bedste række. Der er også flere hold i Marsters afdelingen og de klare sig godt i deres rækker, Flemming Sonne fortalte lidt om Marsters afdelingen. 

Dirigenten satte beretningerne til afstemning og de blev enstemmigt godkendt.

Regnskab herunder diverse fonde.

Kasseren Tom Jensen, Regnskabet blev grundigt gennemgået af kasseren.

Der er et overskud på 122.000 kroner, det selv om der er blevet afskrevet ca. 100.000 kroner i gammelt skyldigt kontingent.

Der blev spurgt til sponsor indtægter, der vil snart komme et oplæg om dette fra bestyrelsen. Der blev spurgt til flere penge til ungdomsafdelingen, det vil blive drøftet i bestyrelsen. 

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Kontingent.

Der var ikke noget under dette punkt, så kontingentet er uændret.

Indkommende forslag:

Der var fra bestyrelsen et forslag til en vedtægts ændring:

 Nuværende:

 • 9 og 10

Gert Tillebæk gennemgik de ændringsforslag som bestyrelsen har:

Der var en kort debat.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

 • 12 Tom Jensen argumenterede for denne tilføjelse til paragraffen og der var en debat om det.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og det blev godkendt med 3 stemmer imod.

 

                  Valg:

 1. (Jan Krügermeier)blev valgt.
 2. Sekretær. (Martin Cramer)blev valgt.
 3. (Mark Bøttker)blev valgt.
 4. (Troels Larsen)blev valgt.
 5. Dameseniorformand ingen opstillet.
 6. (Jette Binder)blev valgt for 2 år.
 7. (Jannik Thomsen)blev valgt for 1 år.
 8. (Gert Tillebæk)blev valgt for 1 år.
 9. (Bo Fosgaard)blev valgt.
 10. 2 revisorer samt 1 suppleant. Ernie Ovdal, Günthe Sørensen, suppleant Kenneth Petersen Alle blev valgt.

 

 

Eventuelt.

Der var en lang debat om disse punkter: Rune træner for U14 vil foreslå at man priotere denne årgang på lige samme måde som man gør med senior holdene, der var en god debat om dette og det vil blive noget som bestyrelsen skal arbejde med.

Der var også et problem i den kommende vinter sæson og mangel på trænings tider på

Kunststofbanen, dette skal bestyrelsen drøfte på det næste bestyrelsesmøde.

Rune og Martin om man kunne belønne de drenge fra U14 holdet der yde en indsats som hjælpetrænere for de yngre hold, det gav Tom tilsagn om.

Günthe, gjorde opmærksom på at boldklubben i 2027 hat 100 års jubilæum og man nok skal se på hvad der er af midler i jubilæumsfonden.     

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og Formanden afsluttede generalforsamlingen.

 

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de fortæller også hvordan du bruger vores hjemmside, således at vi kan forbedre brugeroplevelsen for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges hovedsagligt til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af Cookies.